Disclaimer

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Meet Me At The Beach. Wij zijn graag transparant naar de bezoekers van onze website. Deze disclaimer is van toepassing op lezers, bedrijven en mensen die berichten achter laten. Deze algemene voorwaarden kunnen met enige regelmaat worden aangepast aan de actualiteit.

Inhoud
Meet Me At The Beach publiceert artikelen die zijn geschreven door onszelf, maar ook door anderen. Wij en derden delen alleen onze eigen mening en ervaring. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de geschreven tekst. Voor de inhoud van deze, door derden geplaatste berichten, reacties en foto’s draagt Meet Me At The Beach geen enkele verantwoordelijkheid.

Links
Zo gauw de bezoeker Meet Me At The Beach verlaat door te klikken op een link naar een andere website, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button, valt de gebruiker onder de privacyregels van die betreffende site. Meet Me At The Beach heeft geen invloed op de inhoud van deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij garanderen dan ook niet dat teksten en reacties juist en accuraat zijn.

De gebruiker
Meet Me At The Beach is niet verplicht om back-ups bij te houden van de informatie die de gebruiker op de website plaatst. Deze site fungeert niet als opslagruimte. Wij proberen wel de systemen te beveiligen tegen verlies van data en tegen onrechtmatig gebruik.

Producten & diensten
In de artikelen op Meet Me At The Beach worden regelmatig producten of diensten genoemd. Wij garanderen noch ondersteunen enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Affiliates en gesponsorde artikelen
Meet Me At The Beach maakt gebruik van affiliate links. Wanneer een lezer via de desbetreffende link een product koopt kan ontvangt Meet Me At The Beach daar een bepaald percentage van. Het maakt voor de aankoop van de gebruiker qua prijs geen verschil, je betaalt zelf niet meer wanneer je via de affiliate links iets koopt of bestelt. Ook kan een artikel worden geschreven in samenwerking met een betalende partner. In beide gevallen houden wij ons aan de Reclame Code en zullen deze vormen van betaalde content altijd vermelden onderaan het artikel.

Copyright
Alle teksten, foto’s en video’s op deze websites zijn eigendom van Meet Me At The Beach en beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze publicaties mag zonder toestemming op welke manier dan ook gekopieerd of verspreid worden. Voor gebruik kun je contact opnemen via [email protected].

Aansprakelijkheid
Meet Me At The Beach sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Als en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Meet Me At The Beach zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Meet Me At The Beach aangepast worden.

Nog vragen? Neem bij twijfel contact met ons op via: Contact

>